เว็บตรง

เว็บตรง ข้อเสนอ Rezoning บน East Walnut Street ของ Westerville เผยให้เห็นถึงปัญหาการจราจร

เว็บตรง ข้อเสนอ Rezoning บน East Walnut Street ของ Westerville เผยให้เห็นถึงปัญหาการจราจร

การแบ่งเขตที่เสนอบนถนน East Walnut จะย้ายไปที่สภาเทศบาลเมือง เว็บตรง Westerville แต่เจ้าหน้าที่กล่าวว่าปัญหาบางอย่างจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขในเมือง โรงเรียน และเพื่อนบ้าน  เมื่อวันที่ 23 ก.พ. คณะกรรมการวางแผน Westerville ลงมติ...

Continue reading...